ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. Toepassing en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden ("AV") zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de natuurlijke persoon Sarah Demaret, handelend onder de handelsnaam SWEET * N FAIRY, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer 0844.023.130 waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Chaussée de Charleroi 32 te 1400 Nijvel (de "Verkoper" of "SWEET *N FAIRY") en elke consument of professionele koper (de "Klant" of "U") die de te koop aangeboden producten wenst te verwerven ( de “Producten) door de Verkoper op de website https://sweetnfairy.com (de “Website”). Ze specificeren met name de voorwaarden voor bestelling, betaling, levering en beheer van eventuele terugbetalingen voor Producten die door de Klant op de Website zijn besteld.

Met "Klant" wordt uitsluitend bedoeld elke natuurlijke persoon van minstens achttien (18) jaar oud die optreedt als consument in de zin van artikel II van het Wetboek van economisch recht, die ermee instemt de verplichte velden in te vullen voor de registratie van zijn bestelling en een afleveradres heeft dat zich bevindt in een van de door de Verkoper bediende gebieden, zoals gedefinieerd in artikel 5 van deze AV. Deze AV zijn daarom niet van toepassing op rechtspersonen die handelen voor professionele doeleinden, noch op natuurlijke personen die een bestelling plaatsen voor de behoeften van hun professionele activiteit. Elke professionele aankoop moet worden gedaan via het tabblad Pro-toegang en is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van SWEET *N FAIRY en speciale voorwaarden, indien van toepassing.

De AV zijn te allen tijde toegankelijk op de Website of op aanvraag via info@sweetnfairy.com. Aangezien de AV achteraf kunnen worden gewijzigd, is de versie die van toepassing is op de aankoop van de Klant de versie die van kracht is op de Website op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Ze prevaleren boven elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document. SWEET *N FAIRY nodigt klanten daarom uit om bij elke nieuwe bestelling de geldende AV zorgvuldig te herlezen.

Elke validatie van een bestelling door de Klant impliceert de volledige aanvaarding van deze AV en de bijzondere voorwaarden van zijn bestelling (producten, hoeveelheden, prijs, wijze en leveringstermijnen, enz.). De Klant verklaart deze gelezen en aanvaard te hebben door het daartoe voorziene vakje aan te vinken alvorens de bestelling te bevestigen.

ARTIKEL 2. Producten

2.1 Productinformatie

SWEET *N FAIRY besteedt bijzondere aandacht aan de presentatie van elk Product op de Website en vermeldt hun verkoopnaam, hoeveelheid, prijs, door SWEET * N FAIRY geaccepteerde betaalmiddelen, eventuele leveringsbeperkingen en informatie vereist door de geldende wetgeving, waardoor de Klant de essentiële kenmerken kent. De houdbaarheidsdatum wordt ook vermeld op het blad van elk product.

De foto's van de Producten zijn niet contractueel en worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Elke fout die als materieel wordt aangemerkt, kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van SWEET *N FAIRY.

2.2 Productkwaliteit

SWEET *N FAIRY besteedt bijzondere aandacht aan de kwaliteit van de Producten die op de Website worden verkocht.

2.3 Allergie waarschuwing

Voedingsmiddelen die op de Website worden verkocht, bevatten bepaalde allergenen die voor elk Product zijn gespecificeerd. De voedingswaarde-informatie van voorverpakte voedingsmiddelen (bijv. chocolade, delicatessen) is ook aanwezig op de productfiches. Bij vragen kan de Klant contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op de Site.

2.4 Product beschikbaarheid

SWEET *N FAIRY behoudt zich het recht voor om haar aanbod en haar assortiment op elk moment te wijzigen. SWEET *N FAIRY verbindt zich ertoe om bestellingen die op de Website zijn ontvangen, alleen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Uitzonderlijk kan een geadverteerd Product dat beschikbaar is op de Website niet meer beschikbaar zijn na de definitieve registratie van de bestelling. In het geval dat het Product niet beschikbaar is, zal SWEET *N FAIRY de Klant per e-mail informeren dat zijn bestelling is geannuleerd en de Klant binnen dertig (30) dagen terugbetalen, tenzij de Klant uitdrukkelijk zijn bestelling van een vervangend Product wenst uit te stellen al dan niet geadviseerd door SWEET *N FAIRY.

ARTICLE 3. Bestelling

3.1 Account aanmaken

Om een ​​bestelling te plaatsen, wordt de Klant uitgenodigd om een ​​account aan te maken op de Website, waarvoor persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens kan de Klant verwijzen naar ons Privacybeleid (dat integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden) op het volgende adres: info@sweetnfairy.com. De Klant bevestigt dat de aan SWEET *N FAIRY meegedeelde informatie oprecht, nauwkeurig en actueel is. De Klant kan zijn gegevens op elk moment bijwerken en corrigeren door naar zijn klantenaccount te gaan. Alle informatie die door de Klant wordt meegedeeld, valt onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid en alle afwijkingen die door de Klant worden gegenereerd, kunnen niet worden toegeschreven aan SWEET *N FAIRY in het geval dat het onmogelijk wordt om de bestelling verder te zetten of een positief resultaat te verzekeren.

De Klant moet een login en wachtwoord kiezen om toegang te krijgen tot zijn account die hij aan niemand kan communiceren. SWEET *N FAIRY is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit een gebrek aan bescherming van de login of het wachtwoord. Indien de Klant zijn wachtwoord is vergeten, stelt een passende functie op de Website de Klant in staat dit via zijn e-mailadres op te halen.

3.2 Bestelling registratie

Het vastleggen van een bestelling gebeurt volgens de volgende methodes (die kunnen gebeuren in een andere bestelling dan hieronder weergegeven zonder dat dit de geldigheid van de bestelling beïnvloedt):

 • Selectie van Producten door ze in het winkelmandje te plaatsen;
 • Selectie van leveringswijze;
 • Validatie van de inhoud van de mand;
 • Klantidentificatie met aanmaak of verbinding met zijn klantenaccount;
 • Bezorginformatie (modus, kosten en levertijden);
 • Facturatie gegevens;
 • Bevestiging van leveringsvoorwaarden;
 • Verificatie en validatie van de bestelling
 • Acceptatie van de AV en de privacyverklaring door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken;
 • Informatie en validatie van betaling.

De Klant heeft in elke fase van het proces van het invoeren van zijn bestelling en vóór de validatie ervan, de mogelijkheid om zijn keuzes te corrigeren of te wijzigen. De informatie die door de Klant wordt meegedeeld bij het plaatsen van een bestelling, verbindt deze laatste: in geval van een fout van de Klant in de formulering van zijn contactgegevens of die van de ontvanger of de plaats van levering, in het bijzonder zijn naam, voornaam, adres , telefoonnummer, e-mailadres, deurcode, verdieping, resulterend in het verlies van de Producten, is de Klant verantwoordelijk voor de betaling van de verloren Producten en kan er geen compensatie of terugbetaling worden gedaan. Alvorens de betaling van zijn bestelling te bevestigen, is het dus aan de Klant om de juistheid van de bestelling te verifiëren en eventuele wijzigingen aan te brengen.

De validatie van de bestelling door de Klant impliceert de aanvaarding van al deze AV en privacybeleid. Na validatie van de bestelling door de Klant, wordt de bestelling automatisch geregistreerd. Geen enkele wijziging zal door de Verkoper in aanmerking worden genomen.

3.3 Orderbevestiging

SWEET *N FAIRY bevestigt de ontvangst van zijn bestelling aan de Klant per e-mail op het door de Klant opgegeven adres om (i) de bestelde Producten, (ii) het adres, (iii) de datum (wanneer deze informatie beschikbaar is, wordt dit alleen ter informatiegegeven) en de leveringswijze, (iv) het betaalmiddel en (v) het bestelnummer.

Elke bestelling die door de Klant via de Website wordt geplaatst, is pas definitief na ontvangst door de Klant van de orderbevestiging en na registratie door de bank van de Verkoper van de volledige prijs van de bestelling, leveringskosten inbegrepen. Het verkoopcontract tussen de Klant en SWEET *N FAIRY komt tot stand wanneer de bestelling wordt bevestigd door SWEET *N FAIRY.

SWEET *N FAIRY behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling of die in zijn ogen enige vorm van risico zou inhouden.

3.4 Bestelling wijzigen

Elke wijziging van de bestelling door de Klant na bevestiging van zijn bestelling door SWEET *N FAIRY is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van SWEET *N FAIRY. 

3.5 Bewijs van bestelling

De bevestiging van de bestelling door SWEET * N FAIRY, de gegevens die door de Verkoper zijn geregistreerd door middel van de automatische registratiesystemen van de Website of door zijn dienst voor verkoop op afstand, evenals elke e-mail die wordt uitgewisseld tussen de Verkoper en de Klant als bewijs van de aard, inhoud en datum van de transactie in geval van een geschil tussen partijen en zal door de Verkoper worden bewaard voor de periode die nodig is met betrekking tot de wettelijke verjaringsregels.

ARTICLE 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Prijs

De Producten worden geleverd tegen de tarieven die van kracht zijn op de Website wanneer de Klant de bestelling registreert. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief belastingen en, indien van toepassing, alle belastingen inbegrepen volgens het btw-tarief dat van kracht is op de dag dat de bestelling wordt geplaatst en exclusief verzendkosten. Deze prijzen worden gegeven onder voorbehoud van kennelijke coderingsfouten. Verwerkings-, verzendings-, transport- en leveringskosten worden bovendien gefactureerd onder de voorwaarden vermeld op de Website en berekend voorafgaand aan de validatie van de bestelling. Eventuele extra kosten die aan de prijs van het (de) bestelde Product(en) worden toegevoegd, moeten onderworpen zijn aan de uitdrukkelijke toestemming van de Klant. De uiteindelijke prijs die van de Klant wordt gevraagd, stemt overeen met het totaalbedrag van de aankoop, inclusief deze kosten. De totale prijs inclusief belasting vermeld in de orderbevestiging verzonden door SWEET *N FAIRY is de totale prijs van de bestelling uitgedrukt inclusief alle belastingen inclusief de prijs van de Producten en extra kosten, inclusief transportkosten.

De prijzen die op de Website worden weergegeven, kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien, afhankelijk van de prijs van seizoensproducten en economische omstandigheden.

4.2 Betaling (beveiligde transacties)

De Klant erkent dat het plaatsen van een bestelling noodzakelijkerwijs de contante betaling ervan inhoudt op het moment van de bestelling via bankoverschrijving, Paypal of MultiSafepay uitsluitend via een beveiligd betalingssysteem.

Overschrijving

De Klant dient het tijdens het bestelproces vermelde totaalbedrag binnen 10 dagen op de rekening van de verkoper te storten, onder vermelding van het bestelnummer.

Let op: wanneer de Klant per bankoverschrijving betaalt, wordt zijn pakket pas verzonden na ontvangst van de betaling. Dit kan enkele dagen duren. De verkoper zal geen verzending uitvoeren voordat de volledige betaling van de bestelling op zijn bankrekening is bijgeschreven.

PayPal™

Betaling voor bestellingen die op de site zijn geplaatst, kan ook worden gedaan via het beveiligde PayPal™-betalingsplatform. Er zijn verschillende elektronische betaalmethoden per creditcard beschikbaar.

Transacties op de site worden beveiligd door het PayPal™ -betalingssysteem. Alle informatie die wordt uitgewisseld om de betaling te verwerken, wordt gecodeerd met behulp van het SSL-protocol. Deze gegevens kunnen niet worden gedetecteerd, onderschept of gebruikt door derden. Ze worden ook niet opgeslagen op onze computersystemen. Zo heeft SWEET *N FAIRY op geen enkel moment tijdens het aankoopproces kennis van de bankgegevens van de Klant. SWEET *N FAIRY maakt er een erezaak van om de aankoopveiligheid op de site te garanderen.

Voor meer informatie over PayPal™ kun je hun site bezoeken www.paypal.com.

MultiSafepay™

Betaling van bestellingen die op de site zijn geplaatst, kan ook worden gedaan via het beveiligde betalingsplatform MultiSafepay™. Er zijn verschillende elektronische betaalmethoden met creditcard of bankpas beschikbaar.

Transacties op de site worden beveiligd door het MultiSafepay™ betalingssysteem. Alle informatie die wordt uitgewisseld om de betaling te verwerken, wordt gecodeerd met behulp van het SSL-protocol. Deze gegevens kunnen niet worden gedetecteerd, onderschept of gebruikt door derden. Ze worden ook niet opgeslagen op onze computersystemen. Zo heeft SWEET*N FAIRY op geen enkel moment tijdens het aankoopproces kennis van de bankgegevens van de Klant. SWEET*N FAIRY maakt er een erezaak van om de aankoopveiligheid op de site te garanderen.

Voor meer informatie over MultiSafepay™ kun je hun site bezoeken www.multisafepay.com.

ARTICLE 5. Levering

5.1 Voorwaarden

Producten kunnen alleen worden verzonden nadat de betaling is gevalideerd. De bestelde Producten worden zowel in België als in bepaalde Europese landen geleverd. Levering vindt plaats volgens de deadlines die zijn aangegeven voor elke leveringsmethode en op het adres dat door de Klant is opgegeven bij het bestellen op de Website. Levering bestaat uit de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van het bestelde Product. Behoudens in bijzondere gevallen of onbeschikbaarheid worden de bestelde Producten in één keer geleverd.

De Klant is verantwoordelijk voor informatie met betrekking tot de naam en het adres van de ontvanger. Deze informatie moet nauwkeurig, exact en volledig zijn (met name deurcode en vloer) om levering onder normale omstandigheden mogelijk te maken. De Verkoper kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor een retourzending als gevolg van een adresfout of het niet kunnen leveren op het aangegeven adres.

Voor alle leveringen en verzendingen vragen we onze klanten om de aanwezigheid van hun ontvangers op de dag van levering te verzekeren.

Bij afwezigheid van de ontvanger zal de vervoerder op de plaats van levering een visitekaartje achterlaten met instructies over de te nemen stappen om het pakket op te halen. Deze procedures vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

5.2 Leveringstermijn

5.2.1 Levering door vervoerder op een adres of relaispunt

SWEET *N FAIRY stelt alles in het werk om de door de Klant bestelde Producten te leveren binnen de hieronder vermelde en uitsluitend ter informatie meegedeelde termijnen. De Verkoper is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het contract onder de voorwaarden van artikel art. VI.103 van het Wetboek van economisch recht.

Indien de bestelde Producten niet binnen dertig (30) werkdagen na bevestiging van de bestelling zijn geleverd, om een ​​andere reden dan overmacht of de handeling van de Klant, kan de verkoop op verzoek van de Klant worden opgelost binnen de voorwaarden voorzien in artikel VI. 43 van het Wetboek van economisch recht. De door de Klant betaalde bedragen worden hem uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum van beëindiging van het contract teruggestort, met uitsluiting van elke vergoeding of inhouding.

5.2.2 Pickup van de bestelling door de klant bij één van de SWEET *N FAIRY verkooppunten/depot

SWEET *N FAIRY stelt alles in het werk om de bestelling zo snel mogelijk (één à twee werkdagen) beschikbaar te hebben maar de Klant kan zijn bestelling enkel afhalen op afspraak en zoals vastgelegd door SWEET *N FAIRY.

5.3 Bezorgmethoden

De klant kan kiezen::

 • ofwel zijn bestelling zelf in ontvangst te nemen in één van de SWEET *N FAIRY verkooppunten/depot in België. Indien hij hiervoor kiest tijdens het bestelproces, zal SWEET *N FAIRY binnen 1 à 2 werkdagen per e-mail contact met hem opnemen (de Klant zal ofwel zijn spammails checken) en/of telefonisch om een ​​afspraak vast te leggen met de Klant die kan dan de artikelen komen ophalen op de locatie die bij de bestelling is afgesproken. SWEET *N FAIRY zal een redelijk aantal stappen ondernemen om een ​​ontmoeting met de Klant te regelen, maar zonder succes of reactie van de Klant zal de bestelling binnen veertien (14) dagen worden terugbetaald. Evenzo zal elke bestelling die niet binnen dertig dagen na betaling voor de bestelling is opgehaald, verloren gaan en niet worden terugbetaald.
 • ofwel zijn bestelling te laten bezorgen door een vervoerder in overeenstemming met de volgende bepalingen. SWEET *N FAIRY levert haar leveringen via de Belgische Post (BPost) en Mondial Relay in samenwerking met de postdiensten van het land van de Klant volgens de hieronder vermelde tarieven.

5.4 Leveringstarieven

De bezorgkosten zijn inclusief verpakking en verzending. De vaste prijzen, niet volgens het gewicht van het pakket, staan ​​hieronder vermeld. Wanneer dit niet het geval is, wordt de exacte waarde van de leveringskosten aan u aangegeven op de pagina met het overzicht van de bestelling, voordat u deze bevestigt. 

 • Levering aan relaispunt of geautomatiseerd afleverpunt (24/7)
  • Via Mondial Relay: Europees Frankrijk, België en Luxemburg: € 3,99 (0-30kg) voor verpakking en verzending naar het Mondial Relay-punt van uw keuze.
  • Door BPost (Afhaalpunt of pakketverdeler) in België: De prijs is gebaseerd op het gewicht (0-30kg) en wordt aan de Klant aangekondigd tijdens de samenvatting van zijn bestelling en alvorens deze te bevestigen.
 • Levering op een adres naar keuze van de Klant (thuis, werkplaats, enz.):
  • Express België (0-30kg) door BPost. De prijs is gebaseerd op het gewicht en wordt aan de Klant bekendgemaakt tijdens het overzicht van zijn bestelling en vóór de validatie ervan.
  • Normaal België (0-30kg) door Mondial Relay. De prijs is gebaseerd op het gewicht en wordt aan de Klant bekendgemaakt tijdens het overzicht van zijn bestelling en vóór de validatie ervan.
  • Normaal Europees Frankrijk (0-30kg) door Mondial Relay. De prijs is gebaseerd op het gewicht en wordt aan de Klant bekendgemaakt tijdens het overzicht van zijn bestelling en vóór de validatie ervan.
  • Voor de andere landen van het Europese continent zijn de prijzen specifiek voor elk land en worden ze aan de klant gepresenteerd bij het plaatsen van zijn bestelling en in ieder geval vóór de betaling ervan.
  • Neem voor de rest van de wereld contact met ons op via het contactformulier voor een gepersonaliseerde aanbieding tegen de beste prijs.
 • Vanaf 49 € aan aankopen worden de verzendkosten naar een Relay Point (Mondial Relay) in België aangeboden door SWEET* N FAIRY. Vanaf € 69 aan aankopen worden de verzendkosten naar een Relay Point (Mondial Relay) op het vasteland van Europese Frankrijk aangeboden door SWEET*N FAIRY.

5.5 Levering volgen

Zodra de bestelling is geplaatst, ontvangt de klant 3 e-mails naar:

 • Bevestiging van de bestelling,
 • De validatie van de betaalmiddelen,
 • Bevestiging van de verzending van de bestelling.

In deze laatste e-mail vindt de Klant de link en de code om de verzending van zijn bestelling te volgen.

5.6 Levertijd

 • Voorafgaande opmerking
  • Deze deadlines zijn een gemiddelde berekend op alle zendingen en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie van elke Klant. SWEET *N FAIRY gebruikt alle redelijke middelen om de onderstaande deadlines te halen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van falen van de bezorgdienst of de Klant door het verstrekken van een niet-conform adres of onvolledig.
  • Als de betaling voor 16:00 uur (GMT + 1) is ontvangen, is de eerste dag van de leveringsdeadline de eerste werkdag volgend op de dag waarop de betaling werd gevalideerd door SWEET *N FAIRY op de site.
 • Levering aan relaispunt of geautomatiseerd afleverpunt (24/7)
  • Met BPost: het pakket is doorgaans binnen 1 à 2 werkdagen beschikbaar op het afhaalpunt.
  • Door Mondial Relay: voor België, Luxemburg en het vasteland van Frankrijk is het pakket meestal binnen 4 tot 5 werkdagen beschikbaar op het gekozen relaispunt.
 • - Levering op een adres naar keuze van de Klant (thuis, werkplaats, enz.):
  • Express België (BPost): De gemiddelde levertijd in België is doorgaans 1 tot 3 werkdagen.
  • Normaal België (Mondial Relay): De gemiddelde levertijd in België is 2 tot 5 werkdagen.
  • Landen grenzend aan België (grootstedelijk Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland: De gemiddelde levertijd is 3 tot 5 werkdagen voor landen grenzend aan België.
  • Overige EU-landen (andere dan bovenstaande landen: De gemiddelde levertijd is 4 tot 7 werkdagen.
  • Rest van de wereld: De gemiddelde levertijd is 4 tot 10 werkdagen.

5.7 Late levering

SWEET *N FAIRY doet haar uiterste best om de pakketten zo snel mogelijk bij de Klant te krijgen. Bij uitzondering kan er vertraging in de levering optreden ten opzichte van de aangekondigde termijnen. Een opvolging (tracking) van het pakket is mogelijk om te weten waar het pakket zich bevindt en wat de evolutie van de levering is. De Klant is verplicht om SWEET *N FAIRY op de hoogte te stellen van de overschrijding van de deadlines zodat SWEET *N FAIRY er snel voor kan zorgen dat het pakket niet verloren gaat. 

5.8 Schade aan het pakket en verlies

SWEET *N FAIRY doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de producten stevig worden verpakt en goed vast zitten in hun verpakking. Mocht een product desondanks in slechte staat aankomen, dan is de Klant verplicht SWEET *N FAIRY hiervan binnen 48 uur na ontvangst op de hoogte te stellen. De Klant wordt verzocht de verpakking te bewaren en er foto's van te maken en van de schade en deze binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst per e-mail of aangetekende post naar SWEET *N FAIRY te sturen.

Zodra alle informatie in het bezit is van SWEET *N FAIRY, verbindt de verkoper zich ertoe een klacht in te dienen bij de vervoerder en de Klant zo nodig schadeloos te stellen.

In het geval van een verloren pakket, is de Klant verplicht SWEET *N FAIRY hiervan op de hoogte te brengen binnen 7 dagen na ontvangst van de e-mail met de verzendbevestiging. SWEET*N FAIRY draagt ​​dan zorg voor de vorderingen op de vervoerder en eventuele schadevergoeding.

Voor zowel beschadiging als verlies van pakketten kan SWEET *N FAIRY informatie nodig hebben die in het bezit is van de Klant. De Klant verbindt zich er dan ook toe deze gegevens zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van SWEET *N FAIRY.

Geen enkele klacht kan meer in aanmerking worden genomen na alle hierboven vermelde termijnen.

De procedures en termijnen voor terugbetaling en vergoeding, indien van toepassing, worden bepaald door de vervoerder. De Klant aanvaardt deze voorwaarden impliciet door een bestelling te plaatsen op de site.

Belangrijke opmerking: Retourneren aan afzender dient altijd in onderling overleg te geschieden. Retourneer nooit op eigen initiatief een zending.

5.9 Productreferentiefouten

De Klant is verplicht de inhoud van het pakket bij ontvangst te controleren. Indien er per ongeluk product- of hoeveelheidsfouten zijn opgetreden, dient de Klant SWEET *N FAIRY hiervan binnen 48 uur na ontvangst van het pakket op de hoogte te stellen.

SWEET *N FAIRY beoordeelt vervolgens de gegrondheid van de klacht en stelt vervolgens een oplossing voor aan de Klant, zoals hieronder beschreven. Bij een ontbrekend product heeft de Klant de keuze tussen terugbetaling van het betreffende product of gratis levering. In het geval van een referentiefout zal SWEET *N FAIRY het product omruilen, de kosten van deze procedure zijn voor rekening van SWEET *N FAIRY. Er is geen andere vergoeding mogelijk.

ARTIKEL 6. Ontvangst

Ontvangst van de Producten vindt plaats wanneer de Klant de Producten fysiek in bezit neemt (de "Ontvangst"). De Klant dient bij ontvangst de staat van de Producten te controleren. In geval van vermissing, verlies of beschadiging moet de klant alle reserveringen maken in overeenstemming met artikel 5.

ARTIKEL 7. Eigendomsoverdracht en risico's

Ontvangst van de Producten vindt plaats wanneer de Klant de Producten fysiek in bezit neemt (de "Ontvangst").

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper naar de Klant vindt pas plaats na registratie van de betaling van de Paypal-, MultiSafepay- en Bankoverschrijding.

De overdracht van risico's vindt plaats bij ontvangst van de Producten. Vanaf die datum is de Klant volledig verantwoordelijk voor alle schade die de Producten kunnen lijden of veroorzaken. De Producten reizen daarom op risico en gevaar van de Verkoper. 

ARTIKEL 8. Klachten en klantenservice

De Verkoper doet er alles aan om zijn klanten zo goed mogelijk tevreden te stellen. De Klant kan zijn klachten echter richten aan de Klantenservice:

- per post: SWEET *N FAIRY SAV; Chaussée d´Alsemberg 212, 1420 Braine l´Alleud, België

- per email : claims@sweetnfairy.com  

- telefonisch: tijdens de openingstijden van de klantenservice* op +33 1 78 90 04 19 of +32 2 385 36 22.

- online, door het contactformulier op de Website in te vullen.

SWEET *N FAIRY is niet verantwoordelijk voor indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten of winst die voortvloeit uit of verband houdt met een schending van deze algemene verkoopvoorwaarden of met een claim op u door een derde partij.

ARTIKEL 9. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op verkoop aan de toonbank of op overeenkomsten voor de levering van de volgende Producten:

 • goederen gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd: dit betreft alle gepersonaliseerde bestellingen zoals gemonteerde onderdelen, macarondozen, voedselimpressies, enz.
 • verse en bederfelijke producten zoals bitterkoekjes, chocolaatjes, gebak, enz.
 • goederen waarvan de verzegeling door de Klant na levering is ontgrendeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd, zoals geopende voedingsproducten.

Voor andere Producten en verkopen heeft de Klant, in overeenstemming met de geldende regelgeving, een termijn van veertien (14) dagen vanaf ontvangst van het Product om zijn herroepingsrecht van de Verkoper uit te oefenen aan het einde van een omruiling of terugbetaling en zonder dat om redenen te rechtvaardigen of een boete te betalen.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend op gewoon papier met de duidelijke intentie van de Klant om zijn herroepingsrecht uit te oefenen of via het ingevulde en ondertekende modelformulier (zie hieronder). Een ontvangstbevestiging op een duurzame drager wordt onmiddellijk door de Verkoper aan de Klant meegedeeld.

De Producten moeten worden geretourneerd binnen veertien (14) dagen na kennisgeving aan de Verkoper van het besluit van de Klant om zich terug te trekken, vergezeld van de aankoopfactuur in hun originele verpakking en in perfecte staat, zodat ze in nieuwe staat opnieuw op de markt kunnen worden gebracht. Beschadigde, bevuilde of incomplete Producten worden niet teruggenomen.

Indien het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn wordt uitgeoefend, worden alleen de prijs van het/de gekochte Product(en) en de leveringskosten vergoed; de retourkosten blijven ten laste van de Klant. Het risico, de kwaliteit en de bewaking van dit rendement zijn de verantwoordelijkheid van de Klant.

De omruiling (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling zal plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na ontvangst door de Verkoper van de Producten die door de Klant zijn geretourneerd onder de voorwaarden van dit artikel.

SWEET *N FAIRY behoudt zich het recht voor om een ​​retourzending te weigeren indien deze niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, in het bijzonder indien blijkt dat de verpakking van de voedingsproducten duidelijk geopend of beschadigd is door de klant.

Producten in de uitverkoop (promoties, fanacties, etc.) of verkocht met een Uiterste houdbaarheidsdatum (DLC) worden niet geretourneerd of geruild. De aandacht van de klant wordt gevestigd op de aanwezigheid van een banner "Solden" of "Short DLC" (of “DLC Courte”) op de foto van elk product dat in deze categorie valt.

ARTIKEL 10. Waarborg

De Producten die op de Website worden verkocht, voldoen aan de geldende regelgeving in België. De Producten profiteren van rechtswege en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de wettelijke garantie van overeenstemming en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken.

10.1 Wettelijke waarborg van conformiteit

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen, is SWEET*N FAIRY verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met de bestelling en is zij aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming tijdens de levering. Bij het optreden als wettelijke garantie van conformiteit, kan de klant:

 • heeft een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen;
 • kan kiezen tussen herstel of vervanging van het onroerend goed, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel 1640 quater van het Burgerlijk Wetboek;
 • is vrijgesteld van het bewijzen van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende de zes maanden vanaf de levering van het goed 

SWEET *N FAIRY is niet verantwoordelijk voor zichtbare gebreken, noch voor gebreken of schade veroorzaakt door de Klant zelf.

Opgemerkt moet worden dat de periode van 2 jaar wettelijke conformiteitsgarantie wordt opgeschort voor de tijd die nodig is voor de reparatie of vervanging van het goed, of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de klant met het oog op een minnelijke schikking. Een nieuwe termijn kan dus niet ingaan zodra de reparatie of vervanging is uitgevoerd of het uitblijven van overeenstemming tussen partijen.

10.2 Garantie tegen verborgen gebreken

SWEET *N FAIRY is eveneens gebonden aan de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die de geleverde Producten aantasten en ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de Klant bewijst het verborgen gebrek en handelt binnen een korte termijn vanaf de ontdekking van het gebrek (artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van uitvoering van de garantie tegen verborgen gebreken, kan de Klant kiezen tussen de afwikkeling van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

ARTIKEL 11. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van, in het bijzonder, maar zonder beperking, handelsmerken, patenten, teksten, commentaren, illustraties, foto's en afbeeldingen die op de site worden gereproduceerd, is het exclusieve eigendom van SWEET *N FAIRY en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de Website is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SWEET *N FAIRY. Elke schending van onze merken en de integriteit van onze producten kan de inleiding van civiele of strafrechtelijke procedures rechtvaardigen.

ARTIKEL 12. Bijzondere clausule

De Franse wet verbiedt Franse kopers om bepaalde soorten producten te bestellen (die in de rest van de Europeese Unie daarentegen wel zijn toegestaan); vooral producten die E171 bevatten. Indien een dergelijk product werd besteld door een Franse ingezetene, gebeurt deze bestelling op risico's en gevaren van de koper. In ieder geval kan de verantwoordelijkheid van SWEET *N FAIRY niet ter discussie worden gesteld met betrekking tot de expliciete waarschuwingen op de site (en in deze algemene verkoopvoorwaarden).

ARTIKEL 13. Toepasselijk recht en geschillen

Deze AV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, met dien verstande dat deze clausule de consument niet de bescherming zal ontnemen die hem wordt geboden door de dwingende regels van zijn land van verblijf (Frankrijk), indien van toepassing. Per land van verblijf is het noodzakelijk om de plaats te begrijpen waar de levering op verzoek van de consument is uitgevoerd.

In het geval van een geschil zal met voorrang worden gezocht naar een minnelijke schikking voordat er juridische stappen worden ondernomen. Hiertoe vragen we onze klanten om per post contact op te nemen met onze klantenservice op het volgende adres: info@sweetnfairy.com

Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal elke gerechtelijke procedure worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel. De procedure vindt plaats in het Frans.

Voor geschillen met betrekking tot een online-overeenkomst tussen een in Frankrijk gevestigde consument en SWEET *N FAIRY is een oplossing voor onlinegeschillenbeslechting beschikbaar via de volgende link: Onlinegeschillenbeslechting | Europese Commissie (europa.eu).

 

 

 

Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht

MODEL HERROEPINGSFORMULIER

 

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wilt herroepen)

- Attentie Pers. Fys. Sarah Demaret (onder de handelsnaam Sweet *n Fairy) - Chaussée de Charleroi 32, 1400 Nijvel - info@sweetnfairy.com

- Ik/Wij (*) stellen u/wij (*) hierbij op de hoogte/verwittigen (*) hierbij mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van het onroerend goed (*) / voor het verlenen van service (*) hieronder 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Bestelde de (*)/ontvangen op (*)……………………………………………………………………………………………………….

— Naam klant(en) ………………………………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Adres van de klant(en) …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van de Klant(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt aangemeld)

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

(*) Doorstreep het overbodige. 


Haut de la page

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Google kan uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken om haar advertenties te personaliseren.

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd

Subtotaal van uw winkelwagen (1 item) :
Mijn winkelwagen Doorgaan met winkelen